LithuanianRussian (CIS)English (United Kingdom)

There are no translations available.


„Puntuko“ gaminiai keliauja už Lietuvos ribų

AB „Puntukas“ įgyvendino trečiąjį eksporto plėtros projektą, kurio tikslas buvo stiprinti eksportą į esamas rinkas bei įsisavinti naujas. Per projekto vykdymo laiką užmegzti kontaktai su naujais partneriais Rusijoje. „Puntuko“ gaminiai pasiekia tolimesnius Rusijos kampelius. Projektas „AB „Puntukas“ eksporto rinkų plėtra“ Nr.VP2­2.1­ŪM­04­K­04­045 finansuojamas pagal 2007­2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto dydis (tinkamos projekto išlaidos) –  41 395,97 Eur (142 932 Lt).


AB „Puntukas“ savo gaminius į užsienio rinkas eksportuoja jau ne vienerius metus. Dėl įdiegtų gamybos technologijų ir kvalifikuotos darbo jėgos šiuo metu įmonė vartotojams gali pasiūlyti daugiau nei 120 skirtingų prekių, skirtų pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Laimėjusi projektą „AB „Puntukas“ naujų eksporto rinkų plėtra“ įmonė įgijo papildomų finansinių galimybių eksportui didinti. Per projekto vykdymo laiką padaugėjo partnerių, „Puntuko“ gaminiai pasiekia platesnę Rusijos teritoriją, išsiplėtė eksportuojamų prekių asortimentas.


Atlikta esamų ir siekiamų įsisavinti rinkų analizė parodė, kad produkcijos, skirtos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, paklausa kasmet didėja. Pagrindinės paklausos augimo priežastys: gyventojų senėjimas, neįgaliųjų skaičiaus augimas, didėjantis valstybės ir visuomenės dėmesys neįgaliųjų problemoms. Taip pat daugėja pagyvenusių ir neįgalių asmenų, kurie mieliau lieka namuose nei apsistoja specializuotose įstaigose, todėl jiems vis daugiau reikia techninės pagalbos priemonių.


Atsižvelgiant į atliktus tyrimus, AB „Puntukas“ ėmėsi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Įmonė dalyvavo trijose specializuotose parodose Rusijoje ir Lenkijoje. Parodose buvo pristatyta įranga ir slaugos priemonės neįgaliesiems bei riboto judrumo žmonėms.


Įmonė pristatė savo produkciją specializuotose parodose Maskvoje ir Lodzėje (Lenkija). Po jų išaugo susidomėjimas vaikiškais AB „Puntukas“ gaminiais (vaikiškais keturračiais, traukiama vaikštyne, lauko vežimėliais paaugliams ir kita produkcija, ypač pritaikyta vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi). Taip pat didelio susidomėjimo sulaukė įmonės gaminami keltuvai.


Nuolatinis dalyvavimas parodose padidino lietuviškų gaminių žinomumą ir paklausą Rytų rinkose, o patį gamintoją skatina kurti naujus, patogius, neįgaliųjų gyvenimą palengvinančius gaminius.

European Regional Development Fund

_____________________________________________________________________________


PARODA „REABILITACIJA 2014“

2014m. rugsėjo mėnesį AB Puntukas pristatė savo gaminius parodoje „Reabilitacija 2014“ Lodzeje (Lenkija).

                

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________


ĮDIEGTA PIRMOJI INVITA VONIA PABALTIJO ŠALYSE

AB Puntukas įdiegė pirmąją ne tik Lietuvoje, bet ir visose trijose Pabaltijo šalyse  vertikaliai keičiamo kampo vonią Invita.

 {youtube}6xgqO2aPiaM{/youtube}

Nuo šiol  VšĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės personalas ir pacientai gali naudotis  nauja ir  komfortiška vonia Invita, pagaminta Vokietijoje

_____________________________________________________________________________

PUNTUKO" GAMINIAI PADĖS NEĮGALIESIEMS IR RYTUOSE

AB „Puntukas“ įgyvendino antrąjį eksporto plėtros projektą, skirtą stiprinti eksportą į esamas rinkas bei įsisavinti naująsiais. Per projekto vykdymo laiką eksportas padidėjo du kartus. Projektas „AB „Puntukas“ eksporto rinkų plėtra” Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-008 finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto dydis – (tinkamos projekto išlaidos) 159794,00 litų, finansavimo suma - 87887,00 litų.

AB „Puntukas“ savo gaminius į užsienio rinkas eksportuoja jau nevienerius metus. Dėl įdiegtų gamybos technologijų ir kvalifikuotos darbo jėgos, šiuo metu įmonė vartotojams gali pasiūlyti daugiau nei 120 skirtingų prekių, skirtų pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Laimėjusi finansavimą projektui „AB „Puntukas“ eksporto rinkų plėtra“ įmonė įgijo papildomų finansių galimybių eksporto apimtims esamose rinkose plėsti bei pradėti vykdyti naujas eksporto operacijas į dar neįsisavintas Rytų rinkas.

Pagrindiniai AB „Puntukas“ tikslai užsienio rinkose: eksporto apimčių didinimas, plečiant aplinkos pritaikymo neįgaliems įrengimų pasiūlą; Lietuvos vardo garsinimas, siūlant kokybišką bei visus saugos reikalavimus atitinkančią produkciją; įsitvirtinti naujose rinkose, norint sukurti palankią aplinką eksportuoti į jas ir kitas, lietuviškos kilmės prekes.

Atlikta esamų ir siekiamų įsisavinti rinkų analizė parodė, kad produkcijos, skirtos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims paklausa kasmet didėja. Pagrindinės paklausos augimo priežastys: gyventojų senėjimas; žmonių su negalia skaičiaus augimas; didėjantis ne tik valstybės, bet ir visuomenės dėmesys neįgaliųjų problemoms; didėjantis skaičius pagyvenusių ir neįgalių asmenų, kurie mieliau lieka namuose nei apsistoja specializuotose įstaigose, dėl emocinių ir finansinių priežasčių.

Taigi, atsižvelgiant į atliktas analizes, AB „Puntukas“ ėmėsi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Įmonė aplankė ir sudalyvavo iš viso 4-iose specializuotose parodose Rusijoje ir Ukrainoje, kuriose buvo pristatoma įranga ir slaugos priemonės neįgaliesiems bei riboto judrumo žmonėms, suteikiamos žinios apie naujausias technologines tendencijas šioje srityje.

Didžiausio susidomėjimo AB „Puntukas“ gaminama produkcija sulaukė Rusijos rinkoje. Įmonė pristatė savo produkciją specializuotose parodose, vykusiose Maskvoje, Kalinigrade ir Sankt Peterburge. AB „Puntukas“ siūlomi gaminiai išsiskyrė plačiu produkcijos, pritaikytos vaikams, sergantiems CP (cerebriniu paralyžiumi) asortimentu, taip pat didelio susidomėjimo sulaukė siūloma išskirtinė paslauga pagaminti keltuvus pritaikant juos konkrečiai pageidaujamai vietai bei kėlimą į pageidaujamą aukštį. Be to šie pasiūlymai atitiko kainos ir kokybės santykį, skirtą vietinei rinkai. AB „Puntukas“ bendradarbiaudamas su savo partneriu Sankt Peterburge  ir toliau plečia savo gaminių šioje srityje asortimentą, tobulindamas jau gaminamus ir kurdamas naujus, atitinkančius esamų ir naujų rinkų poreikius, gaminius.  

     

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

AB PUNTUKAS" PRIPAŽINTA EKSPORTO LYDERIU

     

 2010 12 14
_____________________________________________________________________________

AB PUNTUKAS REMIA LIETUVOS PAROLIMPINĮ KOMITETĄ

AB „Puntukas" ir Lietuvos  Parolimpinis komitetas 2010 m kovo 4 d., siekdami padėti Lietuvos neįgaliesiems sportininkams siekti kuo geresnių rezultatų, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

AB „Puntukas" generalinis direktorius Vytautas Vidmantas Zimnickas įsipareigojo sportininkus paremti bendrovės gaminiais ir paslaugomis. Anot, Lietuvos parolimpinio komiteto prezidento Vytauto Kvietkausko, neįgaliesiems sportininkams siekti geriausių rezultatų svarbu ne tik fizinis pasiruošimas, bet ir gera kompensacinė technika, skirta neįgaliesiems. Todėl šis bendradarbiavimas gali duoti Lietuvai dar geresnių sportininkų rezultatų.  

2010 03 04
_____________________________________________________________________________

DĖL LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

Nuo šiol dėl liftų techninės priežiūros jų savininkai gali kreiptis  į AB „Puntukas“ –
vadovaujantis Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 391 (Žin., 2008, Nr. 51-1891; 2010, Nr. 47-2249), 12 punktu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2010 gegužės 14 d. potvarkiu Nr. A3-68 AB „Puntukas“  išduota  Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija (Nr. TSL-42). 

2010 05 15
______________________________________________________________________________

AB „PUNTUKAS“ įgyvendina projektą „GAMYBOS, SANDĖLIŲ, DARBO LAIKO IR FINANSŲ VALDYMO SISTEMA“

AB „Puntukas“ įgyvendina projektą „GAMYBOS, SANDĖLIŲ, DARBO LAIKO IR FINANSŲ VALDYMO SISTEMA“ projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-045.  Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos antrojo prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” antrąją priemonę „E-Verslas”.

Projekto esmė: įdiegti valdymo sistemą, apimančią gamybos, sandėliavimo, darbo laiko ir finansų valdymą, kuri padės optimizuoti informacijos srautų judėjimą įmonės viduje, sujungs visus skyrius bei juose vykstančius procesus. Įdiegus šią programą, padidės įmonės bei jos darbuotojų produktyvumas.

 

2010 06 11 
_____________________________________________________________________________

AB „PUNTUKAS“ įgyvendina projektą „AB „PUNTUKAS“ NAUJŲ EKSPORTO RINKŲ ĮSISAVINIMAS IR ESAMŲ RINKŲ EKSPORTO APIMČIŲ DIDINIMAS“

AB „Puntukas“ įgyvendina projektą „AB „Puntukas“ naujų eksporto rinkų įsisavinimas ir esamų rinkų eksporto apimčių didinimas“. Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos antrojo prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas priemonę Naujos galimybės.

Projekto tikslas – didinti bendrovės žinomumą vakarų ir rytų rinkose, mažinti bendrovės ekonominę priklausomybę nuo vidaus vartojimo, atrasti ir įsitvirtinti naujose ES ir rytų rinkose.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. 
Paramos suma, skirta iš ES lėšų, 367 046 litai.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovę Diana Statkevičiūtę (tel. 8 5 275 24 04) arba projekto finansininkę Eleną Lubienę (tel. 8 5 272 66 41). 

2010 07 20 

 

Turite klausimų?

Tel:+37068717048
darbo dienomis

nuo 700 iki 17

 

 NEMOKAMAI konsultuojame apie metalo konstukcijų gamybos galimybes


 
 

Garantinis ir pogarantinis REMONTAS 

 

 

8 620 28713 

8 659 84864

 

 

 
  

 VAMZDŽIŲ LENKIMAS

TEKINIMAS, FREZAVIMAS  MILTELINIS DAŽYMAS SUVIRINIMO DARBAI

       Tel:+37068717048  

 

 

 Metalo konstrukcijų gamyba visoje

LIETUVOJE

 
   
 

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 
   
 

Papildomas ratas neįgaliojo vežimėliui

 
  
 
  
 
    

 

AB Puntukas © 2010 Visos teisės saugomos.
Įmonės kodas: 220119010, PVM mok. kodas  LT201190113; el. p. info@puntukas.lt, tel. (8~5) 2 75 13 16
www.manosvetaine.lt